การจัดตรวจสุขภาพ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 3