เชิญชวนนิสิต นักศึกษาส่งผลงานประกวดการสร้างเกมกิจกรรมโครงการ แบรนด์ พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565 (BRAND’S Young Blood 2022)