บริษัท ไทยนครเพนท์แอนด์เคมีคอล จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และรับสมัครงาน