เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกทักษะการฟังพูดภาษาอังกฤษฟรี โครงการ “New Me ปีนี้พูดภาษาอังกฤษได้ รุ่นที่ 2”